divendres, 3 de juny de 2016

TASCA FINAL Valoració del curs

1ER TRIMESTRE
  • AVATARS                                        
  • APP INVENTOR
  • GIMP
  • INSKAPE 
2ON TRIMESTRE
  • ÚS D'INTERNET
  • XARXES I CONEXIONS
3ER TRIMESTRE
  •  TRACTAMENT D'AUDIO
  • VÍDEO DIGITAL
  • SCRATCH


 Vam començar amb avatars, una activitat senzilla que no presentava grans dificultats i coneixia una mica. Al llarg del temps hem anat apenent moltes coses noves les quals desconeixia totalment i la dificultat ha anat creixent considerablement.
 De cada tema he ares moltes coses que desconeixia, per això especificare tot allo que més ma agradat de cada tema juntament amb les meves activitats preferides:

1ER TRIMESTRE

AVATARS: aquesta activitat era senzilla i ja coneixia bastant sobre el tema, tot i que per començar estava molt be i era divertida.

APP INVENTOR:  va ser una activitat molt interessant, no coneixia res sobre aquest tma de crear aplicacions, i em va resultar molt interessant.
Vam crear aplicacions de tot tipus, de menys dificultat a més. Tant aplicacions que parlaven, els tipics jocs senzills de pintar sobre un fons, el de la pilota i la pala, la nau i el cohet...
Per començar amb el programari de aplicacions va estar be començar per més facils i anar incrementant la ficicultat. Les aplicacions que més em van agradar el resultat final van ser aquestes dues: GIMP: Aquest tema ha sigut el que més m'ha agradat i ha sigut més entretingut a l'hora de fer-ho. Desconeixia totalment aquesta aplicació i hem va ajudar molt tractar-la per primer cop ja que crec que en un futur es molt probable que la pugui utilitzar.
Consistia en retocar unes imatges per tal de aconseguir diferents resultats que s'ens proposaven, per exemple pintar un ull en blanc i negre, fer desaparèixer coses d'una imatge, canviar la perspectiva d'una imatge...
Hi ha moltes activitats que m'han semblat interessants en aquest tema les que més m'han agradat era aquesta que consistia en introduir dins d'aquesta imatge uns pinguins.INSKAPE
Iskape ha sigut una aplicació que també m'ha agradat mlt utilitzar-la, on hem fet bastantes activitats on la dificultat anava incrementant notablement.
alguna cosa havia fet servir d'aquesta aplicació però em va semblar interessant aprendre més. Les activitats que més em van agradar van ser les més complicades com podien ser el nino del south park o la Kokeshi Doll.
 2ON TRIMESTRE

ÚS D'INTERNET
Aquest tema era el que més coneixia amb anterioritat avans de realitzar-ho, però tot i això vaig aprendre coses que desconeixia i eren molt útils pel futur.
Aquest tema si que crec que ens pot ser molt útil pel futur ja que es molt funcional. 
Vam aprendre coses com cercar per la xaraxa, seguretat i ús de la xara, navegació i correu electrònic i per ultim drets d'autoria.
El que em va seblar mes útil va ser aprendre a buscar per colors i  utilitzar l’asterisc per buscar búsquedes relacionades, i les cometes per trobar búsquedes exactes XARXES I CONEXIONS
Aquesta activitat era una de les que més em va costar i resultar més dificil, ens pot servir molt en un futur ja que ens podem trobar en montar una isntalació en la nostre casa al futur.
consistia en crear una presentació google posant tot el material que necessitavem, fent un plànol de la casa, comparant els diferents teleoperadors.


3ER TRIMESTRE

TRACTAMENT D'ÀUDIO
Aquest tema va ser el més divertit de tots i el que més em va agradar, ja que era molt divertit retocar cançons que t'agradaven. Ja havia utilitzat l'audàcity anteriorment però mai amb tanta profunditat.
Vam fer diferents projectes com cerar un soroll, provar eectes en una cançó, afegir la nostra veu, crear la nostra història sonora, i després fegir-li múscia a aquesta. En resum va ser el millor tema de tots i els resultats que vaig aconseguir em van agradar molt.

VÍDEO DIGITAL
Aquest tema tractava sobre fer diferents animacions a partir d'imatges, les primeres activitats eren senzilles com per exemple el ratolí del gimp picant l'ullet.. Però el que més destaco d'aquest tema és l'activitat final on haviem de crear un video on el nino creat anteriorment amb el south park ballés una cançó.


 SCRATCH
Aquesta tema va començar amb activitats divertides i relativament fàcils, però és a anar complicant ràpidament, i van ser les activitats més dificils de tot el curs. Tot i que els resultats van ser bons.
Consistia en crear una serie de activitats on haviem de crear diferents vestis i programaris de cada personatge per tal de crear una activitat sencera.
Les activitats més interessant eren el telesketch, el pong i el piano.


VALORACIÓ GLOBAL
Aquesta assignatura m'ha agradat bastant, la majoria dels temes que hem tractat eren molt interessants i segurament alguns els utilitzaré en el futur quant vulgui fer alguna cosa iformàtica,
La dinàmica d'aquest curs i l'avaluació continuada sense haver de fer examens i entregant totes les activitats al dia m'ha agradat bastant. El fet que sigui diferent  i no s'ens acumulessin deures si ho portavem tot al dia ha estat fantàstic.
La veritat esque no he trobat cap tema en falta ja que la majoria de temes tractats els desconeixia, i els que coneixia han estat tractats. Crec que s'ha treballat una mica totes les parts i temes de la informàtica i han estat diferents els temes entre si i divertits.
Les activitats que més m'han agradat ha sigut audàcity, inskape i gimp, són molt útils i entretingudes.
Un bon resum del curs i molt satisfet de triar aquesta aptativa.
dimecres, 1 de juny de 2016

pongPONG

Aquesta activitat consistia en quatre activitats que havíem de fer seguides per aconseguir el joc final. Començavem creant diferents personatges com la pilota o la barra per impedir perdre. També haviem de posar un fons per tal de que el joc fos mes divertit.
Haviem d'inventar-nos el programari per tal de tenir tres vides, que la velocitat fos la mateixa tota la estona i que quant toques la pilota abaix tornés a començar.
Per últim haviem d'aconseguir que quant ens quedessim sense vides sonés un soroll que indiqués el final del joc i que sortís a la pantalla GAME OVER.


dimarts, 31 de maig de 2016

Rellotge


Rellotge

Aquesta activitat consistia en crear el nostre programari per tal de fer funcionar les tres agulles del rellotge. Creant tres personatges diferents, la de les hores, minuts i segons, a part del rellotge. Afegiem un fons
També haviem de posar la hora exactament a la actual, posant les agullen en horitzontal i fixavem el centre a la punta de l'agulla. Posavem les variants per veure la hora exactament, el resultat final del rellotge es aquest:


pianoPIANO

En aquesta activitat primer de tot haviem de crear el nostre propi piano, tecla per tecla haviem de fer un doble vestit perque quant cliquessim dones la sensació que clicavem.En el programa haviem de posar que durant 0.5 segons es cliques la tecla mantenint-se en el segon vestit.
Després haviem d'afegir els sons de l'escala musical a les tecles del nostre piano, el resultat final aquonseguit és aquest:

Telesketch


TELESKETCH

En aquesta activitat haviem de crear un joc de dibuixar amb un llapis, on les normes generals són aquestes:
Per començar a dibuixar clicarem la bandera verda. Utilitzarem les fletxes per mourens i poder dibuixar, cap amunt, cap avall, dreta i esquerra. La tecla A la utilitzarem per cambiar el color del llapis, seguint la gamma de colors. La tecla 2 ens servira per augmentar el tamany del traçament. Per últim utilitzarem la tecla espai per netejar i poder tornar a començar a dibuixar.
El resultat final aconseguit era aquest:

              
divendres, 27 de maig de 2016

Introducció i il·lusió òptica

SCRATCH

Scratch és un projecte educatiu de llenguatge de programació creat pel grup Lifelong Kindergarten, MIT Media Lab a Massachusetts, sota la direcció de Mitchel Resnick. Ofereix de forma gratuïta una eina de programació en línia als usuaris majors de 6 anys que s'hi registrin. Existeix també una versió que permet l'opció de descàrrega per a treballar sense connexió que permet vincular-la a la pàgina principal i compartir-hi el material.

Scratch està basat en el llenguatge de programació LOGO i serveix per aprendre a programar a través del joc i l'experimentació i introduir així el pensament computacional. La seva interfície és senzilla i permet tant crear històries interactives, tutorials, jocs i animacions, com compartir els projectes amb altres usuaris en línia. Els projectes poden ser de temàtica variada, es poden adaptar i orientar a diferents àmbits i objectius. Per exemple, dins l'àmbit educatiu, es pot treballar des de les diferents àrees que recull el currículum de primària.


 Il·lusió òptica
En aquesta activitat haviem de crear una ilusió òptica. Consistia en crear un cercle de rodones i anar desapareixent en diferent vestits creant així que es van succeint. a l'hora de realitzar l'activitat trobaven en error i hi havia un cercle que no hi era ihaviem d'afegir-lo perque l'efecte final fós aquest: 

divendres, 15 d’abril de 2016

Vídeo digital
Animació del Gimp!

  1.  En aquesta activitat haviem de crear tres capes diferents i combinarles entre elles. haviem d'establir un temps en cada capa perquè donessin aquest efecte final:

  2.  En aquesta segona activitat haviem de crear tres capes igual que avans però en aquesta havíem de canviar la forma de combinarles, haviem d'aplicar el replace en comptes del combine.3- En aquesta tercera activitat havíem de crear dues capes diferents i fer una rodona blanca en una capa, com si fos una llum. Aplicàvem els segons necessaris a cada capa perquè l'efecte final fos aquest:
4- Aquesta quarta animació de Gimp consistia en agafar la imatge del ratolí de Gimp i retocarla de manera que en una capa hi hagues el ratolí normal i en l'altre aquest tancant l'ull. La capa amb el ratolí normal havia de durar més que no l'altre per aconseguir aquest efecte:
5-  Aquesta activitat m'ha resultat bastant divertida i interessant. Mai havia fet res semblant. Haviem d'agafar el personatge de south park que haviem creat en una activitat anterior, després haviem d'inserir el personatge, també un fons en l'inskape i crear diferents captures, per tal que més tard al juntarles totes semblés que el personatge estigues movent la boca o ballant.
Jo he triat la cançó de The girl is mine i el resultat final ha sigut aquest: